Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Trafiken på Roslagsbanan stängs av

Trafiken på Roslagsbanan stängs av

Arbetet med utbyggnad av Roslagsbanans dubbelspår fortsätter. 25 juni till 16 oktober är tågtrafiken avstängd mellan Täby kyrkby och Kårsta. Från 17 oktober till 11 december är tågtrafiken avstängd från Lindholmen till Kårsta. En vecka i juli är hela Roslagsbanan avstängd.

Under avstängningen kommer SL framför allt fortsätta med utbyggnaden av dubbelspår från Lokevägen till Kragstalund station.

Under midsommarhelgen påbörjas rivning av räls samt signal- och kontaktledningsanläggningen för att förbereda för de kommande arbetena. Under juli månad utförs de mest bullrande arbetena såsom schaktning och eventuellt en del sprängningar. Det kommer även att vara många maskiner igång och en hel del byggtrafik i området.

Sträckan Lindholmen-Kårsta

På delar av sträckan kommer SL att utföra säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar, markförstärkande arbeten längs banan samt uppdatera signalsystem och kontaktledningar. Under midsommarhelgen påbörjas rivning av räls och förberedelser för de kommande arbetena. Under juli och augusti kommer SL främst att utföra schaktarbeten, markförstärkningsarbeten och eventuellt en del sprängningar. Dessa arbeten är bullrande. Det kommer även vara många maskiner igång och en hel del byggtrafik i området.

Kårsta station

Norr om stationen kommer SL att schakta och förlänga spåret för att möjliggöra för ett tåg att parkera samt rusta upp stationsområdet.

Frösunda

De markförstärkande arbetena runt stationen fortsätter och går in i en mer intensiv fas under avstängningen. SL kommer även att riva plattformen, för att sedan bygga en ny mittplattform. Bron över Frösundaån kommer ersättas och arbetena där börjar med rivning av räls och efter det kommer SL sätta spont vilket är bullrande.

Arbetstider under sommaren

Grundtider för arbetena kommer att vara vardagar klockan 07.00–19.00. Vissa kvällar kommer SL att behöva arbeta till klockan 22.00, då med mindre bullrande arbeten. Arbeten kan även komma att behöva utföras under vissa helger. Inför dessa skickar SL ut information via sms till alla som anmält sig på SL:s webbplats. Arbetstider på helger är klockan 08.00–17.00.

Störningsinformation direkt i mobilen

Det är mycket som ska göras under avstängningen och de annonserade tiderna kan komma att förändras och avvikelser kan inträffa. SL kommer i största möjliga mån att informera om det inträffar.

Det bästa sättet att få informationen är att registrera ditt mobilnummer på SL:s webbplats sll.se/roslagsbanan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats