Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Trafikplanering i anslutning till nya Hagaskolan

Trafikplanering i anslutning till nya Hagaskolan

Arbetet med att bygga nya Hagaskolan är i full gång och i samband med det planeras en del trafikåtgärder, både i direkt anslutning till Hagaskolan men också i närområdet.

När Hagaskolan står färdig höstterminen 2019 kommer det att vara Vallentunas största skola och det kommer att innebära ökad trafik i området. Som en följd av det kommer flera trafiksäkerhetsåtgärder att göras i området.  

Parkvägen kommer att breddas och få en ny gång- och cykelbana med upphöjda övergångsställen för en säker passage över bilvägen. Det kommer också att anläggas en särskild lämningsplats där grundskoleeleverna kan släppas av med bil. Korsningen Parkvägen – Lindholmsvägen kommer att få förbättrade övergångsställen och bättre kopplingar med befintliga gång- och cykelvägar.

På Lingsbergsvägen i höjd med Karlavägen och Engelbrektsvägen kommer en busshållplats med upphöjda passager att byggas. Det kommer att skapa säkra gångstråk ned mot den nya skolan där bilarna tvingas ta stor hänsyn till de gående. Lingsbergsvägen kommer också att få en ny belyst gång- och cykelväg som kopplar ihop med befintliga och nya vägar mot Hagaskolan.

Hämtning och lämning till förskola och varutransporter till skolan kommer att ske med infart från Lingsbergsvägen.

Parkering för skolans personal och besökare till skolan kommer att bli på Vallentuna IPs parkering.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats