Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Uppskjutna arbeten på Roslagsbanans Kårstalinjen

Uppskjutna arbeten på Roslagsbanans Kårstalinje

De planerade arbetena som skulle innebära trafikavstängningar på Kårstalinjen 2019 har skjutits upp ett år. Trafiken går enligt tidtabell 2019 och trafikavstängningarna startar istället 2020.

Kårstalinjen kommer att vara avstängd norr om Täby Kyrkby från april till november 2020 och från juni till och med september 2021. Tågtrafiken kommer att ersättas med bussar. Mellan november 2020 och juni 2021 kommer tågtrafiken gå enligt tidtabell.

En tillfällig avstängning av tågtrafiken för att byta ut gamla slipers och rikta spår vid behov kommer att göras under påskhelgen 2019. Trafiken kommer då att ersättas med bussar.

Läs mer om ersättningstrafiken under påskhelgen på www.sl.se 

Läs mer om avstängningen och vilka arbeten som planeras på Region Stockholms webbplats

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats