Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Varning för stora mängder snö

Varning för stora mängder snö

Under söndag och måndag förväntas det komma mycket snö på kort tid. Det innebär bland annat risk för dålig sikt och halt vägunderlag. Åk inte ut på vägarna om det inte är nödvändigt. Det är viktigt att följa parkeringsregler för att plogning ska kunna genomföras.

Snöovädret kan leda till elavbrott i områden med luftburna elledningar, vilket kan skapa störningar i mobilnätet. Håll dig uppdaterad med aktuell information. Det finns även risk för att träd och grenar kan falla ner på grund av den tunga snön.

Skolbussarna är inställda på förmiddagen men körs som vanligt på eftermiddagen måndag 21 nov.

  • Skolskjuts med Sirius kan komma att bli försenade hela dagen. 
  • Utgå från att din resa kan ta väsentligt längre tid än normalt. Vägar och kollektivtrafik kan komma att stängas av säkerhetsskäl.
  • Anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget och ha rätt utrustning, t ex vinterdäck.
  • Följ löpande rapportering via lokalradion, t.ex. SR P4 Radio Stockholm. Du kan också ringa 113 13 för att få information, eller gå in på krisinformation.se för samlad information från myndigheter.
  • Personer som har behov av vård uppmanas att kontakta 1177 för rådgivning. 
  • Hjälp varandra, visa hänsyn och underlätta för ansvariga aktörers arbete.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats