Start / Trafik och resor / Trafik och gator / Cykling och cykelvägar

Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra på många sätt. I jämförelse med andra transportmedel är cykeln ofta både billigare, snabbare och renare för miljön. Samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa.

Mer information

Cykelvägar

På Vallentunas kommunkarta kan du hitta alla centrala Vallentunas cykelvägar.

Se Vallentunas gång- och cykelvägar på kommunkartan

Gång- och cykelvägar finns också markerade i Vallentunas besökskarta. Besökskartan kan du hämta i kommunhusets reception eller i Vallentuna Kulturhus. 

 

Cykelbås

Vid Vallentuna station finns det möjlighet att hyra ett cykelbås. Båsen är avsedda för pendlare och får endast innehålla cykel med tillhörande utrustning. Det finns plats för 24 cyklar i separata små utrymmen med låsbara dörrar. Den som undertecknar kontraktet måste ha fyllt 18 år. Cykel med korg fram eller barnsits bak går inte in i båsen.

För att hyra ett cykelbås tecknar du ett kontrakt med Pendula.
Mer information om att hyra cykelbås hittar du på Pendulas webbplats. 

Cykelparkeringar

Cykelparkeringar finns i anslutning till de flesta stationer längs Roslagsbanan. Fler av dem har fått nya och upprustade cykelparkeringar:

 • Vallentuna station, 62 platser, varav 30 med väderskydd
 • Ormsta station, 48 platser med väderskydd
 • Lindholmens station, vid bussvändslingan, 10 platser
 • Lindholmens station, bakom stationshuset, 15 platser
 • Kragstalunds station, nordöstra sidan mot Tallåsvägen, 16 platser under tak
 • Roslagsstoppet, 10 platser

Cykelpumpar

Cykelpumpar finns i anslutning till flera stationer längs Roslagsbanan.

 • Ormsta station, västra sidan.
 • Kragstalunds station i anslutning till den nya cykelparkeringen
 • Karby torg
 • Lindholmens station
 • Vallentuna station 

Sopsaltning av cykelvägar på vintern

För att fler ska välja att cykla under vintersäsongen satsar Vallentuna extra på vinterväghållning av cykelbanor. Det gäller särskilt de prioriterade cykelstråken. Dessa cykelbanor kommer att hållas fria från snö och is med en metod som kallas sopsaltning. 

Sopsaltning innebär att en sopvals röjer bort snön och att halkan bekämpas med saltlösning eller fuktad salt. Cykelvägen längs Stockholmsvägen från Vallentuna centrum till Täbygränsen sopsaltas. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats