Start / Trafik och resor / Trafik och gator / Cykling och cykelvägar

Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra på många sätt. I jämförelse med andra transportmedel är cykeln ofta både billigare, snabbare och renare för miljön. Samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa.

Mer information

Cykelvägar

På Vallentunas kommunkarta kan du hitta alla centrala Vallentunas cykelvägar.

Se Vallentunas gång- och cykelvägar på kommunkartan

 

Cykelbås

Vid Vallentuna station finns det möjlighet att hyra ett cykelbås. Båsen är avsedda för pendlare och får endast innehålla cykel med tillhörande utrustning. Det finns plats för 24 cyklar i separata små utrymmen med låsbara dörrar. Den som undertecknar kontraktet måste ha fyllt 18 år. Cykel med korg fram eller barnsits bak går inte in i båsen.

För att hyra ett cykelbås tecknar du ett kontrakt med Pendula.
Mer information om att hyra cykelbås hittar du på Pendulas webbplats. 

Cykelparkeringar

Cykelparkeringar finns i anslutning till de flesta stationer längs Roslagsbanan. Fler av dem har fått nya och upprustade cykelparkeringar:

 • Vallentuna station, 62 platser, varav 30 med väderskydd
 • Ormsta station, 48 platser med väderskydd
 • Lindholmens station, vid bussvändslingan, 10 platser
 • Lindholmens station, bakom stationshuset, 15 platser
 • Kragstalunds station, nordöstra sidan mot Tallåsvägen, 16 platser under tak
 • Roslagsstoppet, 10 platser

Cykelpumpar

Cykelpumpar finns i anslutning till flera stationer längs Roslagsbanan.

 • Ormsta station, västra sidan.
 • Kragstalunds station i anslutning till den nya cykelparkeringen
 • Karby torg
 • Lindholmens station
 • Vallentuna station 

Vinterunderhåll av cykelvägar

Vallentunas gång- och cykelvägar snöröjs enligt så kallat prio 1 utförande, vilket innebär att de snöröjs och sandas först av alla de vägar som snöröjs inom kommunen. 

Försöksperioden med saltsopning på gång- och cykelvägen mot Stockholm är avslutad och återgår till prio 1 utförande. Försöket med saltsopning kommer att utvärderas mot vinterväghållning prio 1.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats