Start / Trafik och resor / Trafik och gator / Trafikregler och säkerhet

Trafikregler och säkerhet

Vår utgångspunkt när vi arbetar med trafiksäkerhet är nollvisionen. Den utgår från att allt ska göras för att förhindra att någon skadas för livet eller dör på grund av trafiken. Nollvisionen accepterar att olyckor händer, men inte att de leder till allvarliga personskador.

Det innebär också att vi tillsammans har ansvar för säkerheten. Både de som utformar och de som använder vägar och gator.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

 • Följ trafikreglerna – de är till för att skydda dig och dina medtrafikanter.
 • Klipp ner häckar och annat på din tomt som skymmer sikten i vägkorsningar.
 • Rapportera trafikfaror, exempelvis skymd sikt eller hål i vägen. Ring på telefon 08-587 850 00 eller använd kommunens webbtjänst för felanmälan av utemiljöer.
 • Använd reflex, du syns sämre i mörker än du tror.
 • Kör aldrig drogpåverkad eller onykter.

Vanliga frågor och svar

Vad gör jag om jag krockar med vilt?

Att kollidera med ett vilt djur kan hända vem som helst. Om du råkar sammanstöta med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn är du skyldig enligt lag att rapportera detta till polisen. Det gäller även om djuret inte är synbarligen skadat.

I en sådan situation ska du bland annat sätta ut varningstriangel, markera platsen väl synlig, ringa 112 för att anmäla olyckan och hänga upp markeringsremsa på den sida av vägen som viltet försvann efter kollision.

Till polisen ska du lämna följande uppgifter:

 • Personuppgifter
 • Fordonsuppgifter
 • Var olyckan ägde rum
 • Vilken typ av djur som skadats
 • Om djuret finns kvar på platsen eller åt vilket håll det försvann

Vid kollision med övriga viltslag gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen.

 

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller häckar ut mot gatan?

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på det sätt som beskrivs vid bilderna nedan. Om en olycka inträffar kan du annars ställas till svars. 

Du som har hörntomt
...vid en gatukorsning

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet mätt från gatans kantstenshörn.

Illustration 

Du som har hörntomt
...där gång eller cykelbana korsar gata

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter mot gatan och 5 meter mot gång- och cykelvägen mätt från gatans kantstenshörn.

 Illustration

Du som har tomt intill gata

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgränsen.
Höjden under träd ska vara minst
- 4,6 meter över gata och 1 meter in över gång- och cykelbana.
- 2,5 meter över gång- och cykelbana.

 Illustration

Du som har utfart mot gata

Häckar och buskar vid utfarten får vara max 70 centimeter över gatuplan. Det gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

 Illustration
 • Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar, signaler eller gatubelysning.
 • Där gångbana saknas ska det vara fritt från växtlighet minst 30 centimeter från tomtgräns mot körbana. Detta för att gående ska ha någonstans att ta vägen.
 • Stora buskar och träd bör du planera minst 2 meter innanför tomtgräns.
 • Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

 

Felanmälan utemiljöer

Här kan du enkelt felanmäla till exempel klotter, nedskräpning, fulla papperskorgar, trasig belysning eller hål i asfalten. 

Tjänsten för felanmälan finns även att ladda ner som app för telefonen (sök på Vallentuna kommun felanmälan).

Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post
sbf@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Tuna torg 1

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats