Start / Arkiverat / 2019 / Ormstaskolan / Fritidshem

Fritidshem

På Ormstaskolan har vi en målstyrd fritidsverksamhet där elever erbjuds en varierande verksamhet med rörelse, styrda lekar, pyssel, massage, sagoläsning, utomhuslekar med mera. Alla vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidsplats åt sina barn men från årsskiftet har även elever till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa rätt till fritids 10 timmar i veckan.

Vår förstärkta skolstartstid ligger insprängd under skoldagen. Där har eleverna möjlighet att i halvklasser praktiskt arbeta med de aktuella ämnena från klassrummet.

Vi har tre avdelningar på Ormstaskolan. Skeppet och Runan är för de yngre eleverna (Förskoleklass till årskurs 2). Klubben är för de äldre eleverna (årskurs 3 till och med årskurs 6).

Våra öppettider är kl. 06.30–18.00.

Morgon- och kvällsfritids är i Klubbens lokaler mellan kl. 06.30–07.45 och kl. 16.45–18.00.

Enhetschef fritids

Ann Toninelli

E-post
ann.toninelli@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 73

Avdelning Opalen

Årskurs 1-2

Telefon
Opalen 1
08-587 859 56

Opalen 2
08-587 853 89

Avdelning Smaragden

Förskoleklasser

Telefon
08-587 855 59

Avdelning Klubben

Årskurs 3-6

Telefon
08-587 852 77

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats