Start / Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Vallentuna kommun står bakom webbplatsen Vallentuna.se. Här kan du läsa om hur webbplatsen Vallentuna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Vallentuna.se och vår digitala service?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och digitala tjänster. Webbplatsen Vallentuna.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och våra digitala tjänster inte är helt tillgängliga.

Följande brister känner vi till och arbetar med att åtgärda.

Kända brister på webbplatsen Vallentuna.se

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmer som är publicerade efter den 22 september 2020 är textade och/eller återges i ett annat format. Äldre filmer kan sakna textning och/eller alternativa format.
  [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Språkförändringar anges inte alltid i HTML-koden. Detta kan medföra att skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt.
  [WCAG 3.1.2 (AA)]
 • PDF-dokument som är publicerats på webbplatsen kan innehålla brister som påverkar tillgängligheten. Rubriker, titlar, tabeller samt andra strukturella element är inte alltid korrekt uppmärkta. Bilder kan sakna beskrivande texter. Vissa PDF-dokument är inscannade som bilder och saknar alternativ presentation. 
  [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.2 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A)]
 • Vår chatt innehåller formulär/inramat innehåll som saknar title-attribut. Detta kan innebära att skärmläsare inte kan presentera innehållet på ett korrekt sätt.
  [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Filmer som är publicerade efter den 22 september 2020 är textade och/eller återges i ett annat format. Äldre filmer kan sakna textning och/eller alternativa format. 
  [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Språkförändringar anges inte alltid i HTML-koden. Detta kan medföra att skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt. 
  [WCAG 3.1.2 (AA)]
 • PDF-dokument som är publicerats på webbplatsen kan innehålla brister som påverkar tillgängligheten. Rubriker, titlar, tabeller samt andra strukturella element är inte alltid korrekt uppmärkta. Bilder kan sakna beskrivande texter. Vissa PDF-dokument är inscannade som bilder och saknar alternativ presentation.
  [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.2 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A)]
 • Vår chatt innehåller formulär/inramat innehåll som saknar title-attribut. Detta kan innebära att skärmläsare inte kan presentera innehållet på ett korrekt sätt.
  [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Texter i vissa webbformulär har otillräcklig kontrast vilket kan göra att länkar och annan text kan vara svåra att se.
  [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Texter i vissa webbformulär har otillräcklig kontrast vilket kan göra att länkar och annan text kan vara svåra att se. 
  [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Filmer som är publicerade efter den 22 september 2020 är textade och/eller återges i ett annat format. Äldre filmer kan sakna textning och/eller alternativa format.
  [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen Vallentuna.se under 2021.

Kända brister i våra digitala tjänster och webbportaler

Generella problem

 • Webbsidor och innehåll följer inte gällande kodstandard fullt ut. 

Problem vid användning utan synförmåga

 • Webbformulär är inte alltid korrekt uppmärkta och kan sakna viktiga attribut. Detta medför att skärmläsare inte alltid kan presentera innehållet på ett korrekt sätt.
  [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Stöd-/hjälptexter, felmeddelande och popup-innehåll som visas när användaren begär hjälp kan vara svåra att uppfatta och/eller hantera med hjälp av tangentbordet. Det framgår inte alltid tydligt hur fel som uppstår kan rättas till.
  [WCAG 1.4.13 (AA), WCAG 3.3.1 (A), WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Det är inte alltid möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt navigera med hjälp av tangentbordet.
  [WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.1.4 (A), WCAG 2.4.1 (A), WCAG 2.4.3 (A), WCAG 4.1.2 (A)]
 • Bilder kan sakna en beskrivande text (alt-text).
  [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Filmer kan sakna textning och/eller alternativa format.
  [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]
 • PDF-dokument och dokument i andra filformat kan innehålla brister som påverkar tillgängligheten. Rubriker, titlar, tabeller samt andra strukturella element är inte alltid korrekt uppmärkta. Bilder kan sakna beskrivande texter. Vissa dokument är inscannade som bilder och saknar alternativ presentation. 
  [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.2 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A)]
 • Vid användning av chatt-funktionen kan det uppstå problem då skärmläsaranvändare inte får reda på när det har inkommit nya meddelanden från den andra personen i chatten.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Webbformulär är inte alltid korrekt uppmärkta och kan sakna viktiga attribut. Detta medför att text och innehåll kan vara svåra att ta del av för personer med nedsatt syn. [WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 4.1.2 (A)]
 • Stöd-/hjälptexter, felmeddelande och popup-innehåll som visas när användaren begär hjälp kan vara svåra att uppfatta och/eller hantera med hjälp av tangentbordet. Det framgår inte alltid tydligt hur fel som uppstår kan rättas till.
  [WCAG 1.4.13 (AA), WCAG 3.3.1 (A), WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Det är inte alltid möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt navigera med hjälp av tangentbordet.
  [WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.1.4 (A), WCAG 2.4.1 (A), WCAG 2.4.3 (A), WCAG 4.1.2 (A)]
 • Texter i vissa webbformulär har otillräcklig kontrast vilket kan göra att länkar och annan text kan vara svåra att se.
  [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Bilder kan sakna en beskrivande text (alt-text).
  [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Filmer kan sakna textning och/eller alternativa format.
  [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]
 • PDF-dokument och dokument i andra filformat kan innehålla brister som påverkar tillgängligheten. Rubriker, titlar, tabeller samt andra strukturella element är inte alltid korrekt uppmärkta. Bilder kan sakna beskrivande texter. Vissa dokument är inscannade som bilder och saknar alternativ presentation.
  [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.2 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A)]
 • Vid användning av chatt-funktionen kan det uppstå problem då skärmläsaranvändare inte får reda på när det har inkommit nya meddelanden från den andra personen i chatten.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Texter i vissa webbformulär har otillräcklig kontrast. Färger kan vara svåra att uppfatta vilket medför att texter och länkar kan vara svåra att se. 
  [WCAG 1.4.3 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Filmer kan sakna textning och/eller alternativa format.
  [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Stöd-/hjälptexter, felmeddelande och popup-innehåll som visas när användaren begär hjälp kan vara svåra att uppfatta och/eller hantera med hjälp av tangentbordet. Det framgår inte alltid tydligt hur fel som uppstår kan rättas till.
  [WCAG 1.4.13 (AA), WCAG 3.3.1 (A), WCAG 3.3.3 (AA)]

Vi för en dialog med våra befintliga leverantörer för att åtgärda kända brister. När vi köper in och upphandlar nya digitala tjänster och webbportaler ställer vi krav på tillgänglighet/användbarhet för att säkerställa att dessa uppfyller  lagkraven. 

Vår ambition är att bristerna ska vara åtgärdade under perioden 2021-2022.

Så har vi testat och utvärderat

Vi har testat och utvärderat tillgängligheten och användbarheten med hjälp av externa verktyg och tjänster. Vi har även genomfört manuella tester (självskattning) för att granska innehåll och funktioner ur ett tillgänglighetsperspektiv.

 • Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.
 • Denna redogörelse uppdaterades senast den 22 september 2020.
 • Webbplatsen publicerades den 1 september 2018.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Vallentuna kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Det finns en stor mängd protokoll och handlingar publicerade på Vallentuna.se. Det krävs ett omfattande arbete för att tillgänglighetsanpassa samtliga handlingar. Alla protokoll och handlingar uppfyller därför inte kraven den 23 september 2020.
 • Flera av våra digitala tjänster och webbportaler är gamla och tillhandahålls av externa leverantörer. Det innebär att vi inte själva direkt kan påverka utformningen och utvecklingen av dessa IT-system. Alla våra digitala tjänster och webbportaler uppfyller därför inte kraven fullt ut den 23 september 2020.

Vi för en dialog med våra leverantörer för att åtgärda de brister vi känner till. När vi köper in och upphandlar nya digitala tjänster och webbportaler ställer vi krav på tillgänglighet och användbarhet.

Vad kan du göra om du inte kan använda Vallentuna.se?

Om du inte kan använda våra digitala tjänster eller behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Normalt sett är svarstiden 1 arbetsdag.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Rapportera brister till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten och användbarheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats