Start / Förskola och skola

Förskola och skola

Vallentuna har ett brett urval av förskolor och skolor i olika storlekar, i olika delar av kommunen och med olika inriktningar. I våra förskolor och skolor ska alla barn och elever mötas av en trygg och trivsam miljö med fokus på lärande. Ett tillgängligt lärande där alla barn och elever lär efter sina förutsättningar. Vi erbjuder skickliga och välutbildade pedagoger som är måna om att eleverna ska nå så bra resultat som bara är möjligt.

För oss är valfriheten av barnomsorg och skola viktig. Du kan därför välja förskola eller grundskola i kommunal eller fristående verksamhet. Gymnasieelever kan välja Vallentuna Gymnasium eller ett gymnasium i en annan kommun. När det gäller vuxenutbildning samarbetar Vallentuna med flera andra norrortskommuner i något som kallas Kunskapscentrum Nordost.

I Vallentuna finns något för alla så vi hoppas att ditt barn ska få en lärorik och utvecklande skolgång som skapar en inspirerande grund för deras livslånga lärande.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats