Start / Arkiverat / 2019 / Ormstaskolan / Om Ormstaskolan / Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

I Vallentuna kommun är vi sex studie- och yrkesvägledare som arbetar med elever i årskurs 1–9 i grundskolan och årskurs 1–3 på gymnasiet. Vi följer och stödjer dem under hela deras skoltid i grundskolan.

Ökad insikt och kunskap om sig själv

Alla elever har utifrån sina behov rätt till studie- och yrkesvägledning. Eleven ska få en grundkunskap för att kunna hantera övergången mellan grund- och gymnasieskolan samt mellan närsamhället och arbetslivet. Eleven ska få ökad insikt och kunskap om sig själv och de olika valalternativen. Eleven ska få verktyg för att genomföra väl grundade val.

Vårt gemensamma måldokument

Vi arbetar utifrån ett gemensamt måldokument med tydliga mål och visioner för studie- och yrkesvägledningen inom den kommunala skolverksamheten.

Vår vision "Se möjligheterna - välj din framtid" är grunden för våra övergripande mål:

  • Likvärdig studie- och yrkesvägledning.
  • Hållbara studie- och yrkesval.
  • Öka och bredda rekryteringen till högre studier
  • Öka samarbetet och underlätta övergången mellan skola och arbetsliv
  • Stödja otraditionella studie- och yrkesval.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats