Anmälan av stuka

Lagring av stallgödsel bör i första hand ske i ordinarie lagringsutrymmen. Ibland kan det finnas skäl till att lägga upp gödseln direkt i fält, för att gödseln ska kunna utnyttjas på ett bra sätt. Det kallas för att lägga gödseln i en stuka. En gödselstuka är en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus, där gödseln läggs upp i en limpformad hög.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats