Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Barn 0-5 år / Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg

Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att barn- och ungdomsnämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (25 kap. 10 § skollagen).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats