NOVA

Ormstaskolan samarbetar med Nova i skolans värdegrundsarbete. Arbetet berör områden såsom genus, rasism, identitet och kommunikation. Genom samarbetet är vi fler kompetenser som tillsammans arbetar för att stärka våra elever på både individ- och gruppnivå.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats