Skolsamråd

Skolsamråden är 1-2 ggr/termin då rektor närvarar tillsammans med inbjudna föräldrarepresentanter och inbjudna politiker. Protokollen läggs ut på SchoolSoft till alla vårdnadshavare och personal.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats