Elevhälsa

Elevhälsans personal ska främst arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser som stödjer elevens utveckling mot utbildningens kunskapsmål. Elevhälsan strävar efter att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Arbetet syftar bland annat till att alla elever ska få tillgänglig undervisning och en likvärdig utbildning. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll. 

Ormstaskolans elevhälsopersonal jobbar i team och verkar för att ge insatser genom en samlad elevhälsa. All elevhälsopersonal ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, biträdande rektorer, enhetschef för fritids, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt skolans speciallärarteam (SLT).

Speciallärarteamet jobbar i team och verkar på hela Ormstaskolan. De som ingår i teamet är specialpedagog/enhetschef, speciallärare, specialpedagog samt lärare i svenska som andraspråk.

Rektor

Anna Andréasson

E-post
anna.andreasson@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 48

Biträdande rektor årskurs F-3

Camilla Jonsson

E-post
camilla.jonsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 71

Skolsköterska

Marie Nordström

E-post
marie.nordstrom@vallentuna.se
Telefon
08-587 852 60

Kurator

Cecilia Tängermark

E-post
cecilia.tangermark@vallentuna.se
Telefon
08-587 852 78

Biträdande rektor/specialpedagog årskurs 6-9

Linda Rainsson

E-post
linda.rainsson@vallentuna.se
Telefon
08-587 849 18

Specialpedagog årskurs F-3

Regina Folkesson

E-post
regina.folkesson@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 04

Lärare i svenska som andraspråk

Natalia Breitkopf

E-post
natalia.breitkopf@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 90

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats