Start / Arkiverat / 2019 / Ormstaskolan / Om Ormstaskolan / Trygghet och studiero

Trygghet och studiero

Alla, både elever och personal, ska känna sig trygga och bli sedda på Ormstaskolan. Vi samverkar med elever och vårdnadshavare för att tillsammans nå vår vision. Skolan tar avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På Ormstaskolan ska elever, vårdnadshavare och personal känna sig trygga och vara respekterade för de personer de är.  

Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö för elever och vuxna på skolan. Detta arbete leds främst av skolans trygghetsteam Tryggare Ormsta som består av representanter från skolans olika arbetslag samt delar ur elevhälsan. 

Ormstaskolan har ett Trygghetsråd som består av elever från årskurs 1- årskurs 8. Trygghetsrådet är skolans länk mellan elever och Tryggare Ormsta i syfte att öka elevinflytandet för att göra Ormstaskolan till en trygg skola. Trygghetsrådet arbetar aktivt med skolans likabehandlingsplan, vid varje Trygghetsråd berörs ett område inom skolans förebyggande arbete.  

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats