Start / Arkiverat / 2019 / Ormstaskolan / Så här arbetar vi / Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun har en gemensam resultatuppföljningsplan där olika tester genomförs med eleverna. Ormstaskolan har byggt vidare på den gemensamma planen och genomför ytterligare test som är dokumenterad i en lokal resultatuppföljningsplan. Syftet med resultatuppföljningsplanen är dels att analysera vilken effekt vår undervisning har men även att fånga upp om det är någon elev som vi missat är i behov av någon form av stöd. Resultaten av de genomförda testerna analyseras av lärarna tillsammans med speciallärarteamet. Det hålls ett analysmöte för de yngre eleverna inom området språk-, läs- och skriv och ett inom matematik. Analysmöte hålls även för de äldre eleverna i svenska och matematik. Vid ett gemensamt analysmöte inom språk- läs och skriv kom pedagogerna fram till att man gemensamt hade en önskan att utveckla undervisningen och de kollegiala lärandet. Det var genom detta vår utvecklingsgrupp “Bornholm” startade.  

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats