Start / Arkiverat / 2019 / Ormstaskolan / Så här arbetar vi

Så här arbetar vi

På Ormstaskolan satsar vi på att få eleverna trygga för att sedan lägga fokus på utbildningens kvalitet.

I förskoleklass jobbar eleverna med Bornholmsmodellen då vi vill stimulera elevernas språkliga medvetenhet och göra dem läsberedda.

Digital kompetens är viktigt för oss då det är en del av elevernas vardag. All personal får kontinuerlig utbildning inom detta område. Inför detta läsår har alla lärare gått utbildning inom programmering. Från årskurs F–3 har eleverna tillgång till datorer och iPads. Från årskurs 4–8 har eleverna en egen dator eller iPad. Från årskurs 4–8 jobbar eleverna med digitala läromedel från Nationalencyklopedin.

Inför detta läsår kommer eleverna i årskur 2 få möjlighet att vara med på Vallentunas kultur och idrottssatsning, LIKE. Årskurs 7 får även de prova på Vallentuna kommuns kultur och idrottssatsning, Akademier.

Under detta läsår startar Ormstaskolan även med NTA – Natur och teknik för alla. Detta gör vi då vi vill höja kompetensen inom No och teknik. I och med införandet av NTA hoppas vi höja elevernas betyg i No, teknik och matematik.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats