Runriket / Barnens Runrike

Barnens Runrike

Här har vi samlat tips för att besöka Runriket med barnen!

Vikingarnas runskrift

Den här stenen står vid Jarlabankes lekpark och är ett roligt sätt att lära sig futharken.

En runa är en slags bokstav som man ristade i sten eller trä. Runalfabetet kallas för "futharken". Från början fanns 24 runor, men under vikingatiden förändrades språket och runalfabetet förenklades och blev till 16 tecken. Att lära sig läsa runor kan verka svårt, men med lite intresse och fantasi kan du tyda runstenarnas budskap!

barn som skriver med fingrarna på en runsten

Barn framför runsten

Lekpark vid Jarlabankes bro

Låt barnen leka i den vikingainspirerande lekparken. Här finns gungor, sandlåda, och ett lekskepp bredvid Runrikets utomhusutställning.

barn leker i ett litet vikingaskepp

Rastplatser

Runt Vallentunasjön och nära besöksmålen finns flera fina rastplatser och badplatser. På bilden ser du Arkils Tingstads vik som var den sjöväg som vikingarna använde för att ta sig till tinget.

arkils tingstad vid en strand med stenbänkar

Rastplats med bord och bänkar vid Arkils tingstad

Utomhusutställning vid Jarlabankes bro

Hela familjen kan leka och lära. Utomhusutställningen berättar om Runriket och om tidens historia.

väg kantad av några runstenar

Avbild Jarlabankes bro

en trästuga i temaparken vid täby kyrka

Barnversion av Täby kyrka

Lärarhandledning

Den här handledningen är till för dig som lärare – som inspiration och uppmuntran till att besöka några utvalda platser i Runriket med hela klassen.

Handledningen börjar med en introduktion till Runriket och dess besöksmål. Sedan går vi in på hur det egentligen var att leva här på 1000-talet och berättar om Estrid och Jarlabankesläkten. Efter det gör vi en djupdykning i runornas värld och sist men inte minst blir det tips för undervisning i klassrummet och ute på plats.

Till handledningen - Upptäck Runriket med klassen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats