Runriket / Runrikets platser

Runrikets platser

Runriket består av nio kulturhistoriska platser runt Vallentunasjön i Täby och Vallentuna. Den här bygden är unik. Ingenstans i världen finns så många välbevarade runinskrifter som just här.

Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro. Med Jarlabankes bro som startpunkt kan du delvis ta dig runt med cykel, till fots och kollektivtrafik. För att kunna besöka alla platser på den 3,5 mil långa sträckan under en och samma dag krävs bil.

Alla fornlämningar är tydligt utmärkta och på informationstavlorna kan du lära dig om platsernas historia. 

Nio platser

De nio platserna i Runriket är: 1. Jarlabankes bro, 2. Täby kyrka, 3. Broby bro, 4. Fällbro, 5. Risbyle, 6. Gällsta, 7. Gullbron, 8. Vallentuna kyrka och 9. Arkils tingstad. Du kan läsa mer om varje plats lite längre ner på sidan.

Karta över runriket

karta runriket

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats