Runriket / Vikingakvinnan Estrid

Vikingakvinnan Estrid

Estrid var en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i Täby- och Vallentunatrakten. Estrid var farmor till storbonden Jarlabanke, och hennes släktingar reste många runstenar.

Tack vare arkeologiska fynd och runstenarnas texter vet vi en hel del om denna företagsamma kvinna.
Estrid blev runt 75 år gammal. Hon överlevde två äkta makar och födde sannolikt fler än tio barn, runstenarna nämner sju söner men troligen födde hon även flera döttrar, och blev med åren en mycket betydelsefull person i bygden.

Det förstår man inte minst av de fynd hon fick med sig i graven.
Vi vet, från Ansgars beskrivningar att människor i Sverige kristnades redan under 800-talet. Estrid tillhörde dock till den generation som fick kristendomen att slå igenom på allvar.

Estrids grav

Vid en arkeologisk utgrävning vid Broby bro 1995 påträffades omedelbart norr och öster om bron en grav som sannolikt är Estrids. Hennes skelett var välbevarat och en undersökning visade att hon på sin ålders höst blivit krum och fått inflammation i tänderna. Vid något tillfälle hade hon ramlat så olyckligt att hon brutit armen. Hon var lagd i en kista, gjord av en urholkad stock, och låg på kristet vis med huvudet i väster.

Astids skelett i jorden

Med kristendomen upphörde sederna att bränna de döda och att lägga med olika slags föremål i graven. Men ibland upptäcker arkeologer att man av någon anledning gjort undantag från de nya reglerna. De föremål som Estrids efterlevande lät följa henne i graven kan därför ha haft en mycket stark symbolisk betydelse för släkten.

Fynd av rikedomar

I Estrids grav låg ett ca 20 x 10 cm stort skrin, snickrat i lind, med lås och nyckel. Inne i skrinet låg två silvermynt och tre vikter, föremål som symboliserar hennes välbärgade släkt. Ett av mynten gick att identifiera. Det hade präglats i Basel i nuvarande Schweiz någon gång mellan 1025 och 1040 e. Kr. I skrinet fanns också en liten silverring som använts att stänga till en tygpåse med. Bredvid skrinet låg en kniv.

Intill Estrids grav påträffades en barngrav som först tolkades som Östens och Estrids först avlidne son, Gag, men senare DNA-analys har kunnat avfärda den teorin.

Att gravar från denna tid går att identifiera med till namnet kända personer är mycket ovanligt. Men tack vare den information som finns på runstenarna i närheten, som är samtida med gravarna, går det sannolikt att göra i Estrids och Gags fall.

Hälsa på Estrid

Rekonstruktioner av Estrid i tre olika åldrar har uförts av skulptören och modellmakaren Oscar Nilsson. Estrid som äldre går att besöka på Täby Kulturhus och Estrid som barn finns utställd på Vallentuna Kulturhus. Estrid som medelålders ägs av Region Stockholm.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats