Start / Digitala tjänster och självservice / Bygga, bo och miljö / Miljö och hälsa / Ansökan om förmultningstoalett och latrinkompost

Ansökan om förmultningstoalett och latrinkompost

Det krävs tillstånd av bygg- och miljötillsynsnämnden för att anordna/inrätta:

  1. förmultningstoalett eller annan jämförbar toalett
  2. torrtoalett med latrinkompostering
  3. kombinationer enligt 1-2 med eller utan urinseparering
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats