Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Barn 0-5 år / Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem - särskilda skäl

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem - särskilda skäl

Barn/elever kan ha rätt till en plats eller rätt till utökad tid om bedömning görs att barnet/eleven har särskilda behov.

Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar efter skriftlig ansökan om rätt till plats eller rätt till utökad tid om bedömningen görs att det finns särskilda skäl för en sådan plats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats