Start / Förskola och skola / Förskola och pedagogisk omsorg / Ansök om eller säg upp plats

Ansök om eller säg upp plats

Du ansöker om plats i förskola och familjedaghem via webbplatsen Skolvalssidan. Om du är folkbokförd i Vallentuna kommun kan du logga in på webbplatsen direkt och ansöka. För att logga in behöver du en e-legitimation. Ansökan kan göras så fort ditt barn har ett fullständigt personnummer.

Är du inte folkbokförd i Vallentuna kommun måste du först ansöka om ett konto. När du har fått kontot godkänt av oss kan du logga in. Om du redan har en plats och vill byta förskola ska du ställa dig i kö. 

När ditt barn ska börja i förskoleklass sägs platsen i förskolan upp med automatik. Vill du säga upp platsen tidigare gör du det via webbplatsen Skolvalssidan. Uppsägningstiden är en månad.

Antagningsregler

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om följande antagningsregler:

  1. Barn i behov av särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl
  2. Syskonförtur
  3. Ködatum

Barn i behov av särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl

Ditt barn kan ha rätt till en plats eller till utökad tid i förskoleverksamheten på grund av familjens situation, eller att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl bedöms ha behov av en sådan plats. Du som vårdnadshavare ansöker då om plats via webbplatsen Skolvalssidan eller via blankett längst ned på den här sidan.

Syskonförtur

Har ditt barn syskon som redan går på förskola har syskonet företrädesrätt till samma förskola som det äldre syskonet. Om det äldre syskonet har slutat på förskolan när det yngre syskonet börjar gäller inte syskonförtur. Syskonförtur gäller inte mellan förskola och skola.

Ködatum

Det datum som du registrerar din ansökan på vår webbplats gäller som ködatum. Du behåller ditt ködatum även om du lägger till eller tar bort ett alternativ. Tänk på att om du lägger till ett alternativ under erbjudandeperioderna kan förskolorna inte garantera att de har plats åt ditt barn. Ändrar du ditt önskade startdatum behåller du också ditt ködatum.

Kommunal platsgaranti

Vallentuna kommun ska erbjuda en plats om ditt barn ställts i kö till en kommunal förskola senast fyra månader innan önskat startdatum.
Platsgarantin gäller inte för barn som redan har en plats i förskola om vårdnadshavare önskar byta.

Du får stå i kö till fem förskolor/pedagogisk verksamhet. Tänk på att minst ett av dina alternativ måste vara kommunalt för att platsgarantin ska gälla. Du rangordnar dina fem alternativ. Alternativ 1 är den förskola du vill att ditt barn ska börja på i första hand, alternativ 5 är den förskola du vill att ditt barn ska börja på i sista hand.

Flytta till Vallentuna kommun

Om du inte är folkbokförd i Vallentuna kommun vid ansökningstillfället kan du ändå ansöka om en plats via webbplatsen skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan

Du behöver sedan styrka din kommande bostadsadress i Vallentuna kommun. Det gör du genom att mejla förstasidan på ditt hyres-, köpe-, entreprenadkontrakt till Vallentuna kommun:

Mejla intyg till Vallentuna kommun

Om du styrker din kommande bostadsadress senast 14 dagar från det att du ställt ditt barn i kö till förskola, blir detta datum barnets ködatum. I annat fall blir ködatum den dag du mejlar underlaget. 

Förskoleplats utanför kommunen

Om ditt barn är folkbokförd i Vallentuna kommun men du önskar förskoleplats utanför kommunen, ansöker du direkt till förskolan eller till den kommun som förskolan ligger i. Om ditt barn blir erbjuden plats måste blanketten "Plats utanför hemkommunen", se länk nedan, fyllas i av dig som är vårdnadshavare samt av förskolan. Blanketten skickas till barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun.

Svara på ett erbjudande om plats i förskola

Svarstiden på ett erbjudande är 10 dagar. Ibland, om förskolorna behöver ha svar med kort varsel, kan svarstiden vara 7 dagar.

När du får ett erbjudande om plats behöver du acceptera det eller avstå. Erbjudandet hittar du under webbplatsen Skolvalssidan.

Acceptera, avstå köplats
Om du vill acceptera platsen tackar du ja och vill inte längre stå kvar i kön. Har du fått plats på ditt förstahandsval har du inte rätt att stå kvar i kön.

Acceptera, behålla köplats

Du tackar ja till alternativet och står kvar i kön till de förskolor som du har valt som högre prioritet än den förskola där ditt barn har fått en plats. Exempel: Du har fått en plats på en förskola som är ditt tredje alternativ. Du får stå kvar i kön till ditt första och andra alternativ och du behåller även ditt första ködatum.

Avstå
Om du vill avstå platsen tackar du nej till ditt val och du står då inte längre i kö till detta alternativ. 

Avstå och ändra önskat startdatum

Om du vill stå kvar i kön på det erbjudna alternativet ska du först avstå platsen. Därefter lägger du till alternativet på nytt och anger vilket datum du vill börja på förskolan. Du behåller din kötid.

Obesvarat erbjudande

Om du inte besvarar ditt erbjudande inom svarstiden erbjuds istället platsen till nästa barn i förskolekön. Du står då inte längre i kö till detta alternativ.

Uppsägningstid

Uppsägning ska göras senast en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen registreras på skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan 

Avgiften beräknas då per dag och utgör 1/30 av aktuell månadsavgift. Avgift ska betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Påbörja ny plats

I de fall platsen återtas inom tre månader från sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen inte har varit uppsagd. Detta gäller även vid övergång från förskola till fritidshem.

Inför start i förskoleklass

När ditt barn ska börja i förskoleklass sägs platsen i förskolan upp med automatik. Vill du säga upp platsen tidigare gör du det via webbplatsen skolvalssidan:

Logga in på skolvalssidan

Uppsägningstiden är en månad.

Observera att uppehållet mellan förskola och förskoleklass behöver vara minst tre månader för att man inte ska debiteras för perioden.

Självservice

Här kan du bland annat ansöka om plats i förskola, lämna inkomstuppgift och ändra ditt barns schema.

Kontaktcenter

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Vallentuna kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1
Måndag, tisdag, och onsdag: kl. 09.00–17.00.
Torsdag: kl. 09.00–18.00.
Fredag: kl. 09.00–17.00.
(Lunchstängt: kl. 12.00–13.00).

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats