Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Barn 0-5 år / Ansökan om godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg

Sökanden ska i ansökan lämna sådan information att nämnden kan pröva om sökanden har förutsättningar att uppfylla författningarnas krav (2 kap. 5 § skollagen).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats