Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Barn 0-5 år / Ansökan om barnomsorg vid obekväm arbetstid

Ansökan om barnomsorg vid obekväm arbetstid

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds från det att ditt barn är ett år till och med vårterminen det år ditt barn fyller sex år. Här kan du ansökan om barnomsorg vid obekväm arbetstid.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats