Plats utanför hemkommunen

Om ditt barn är folkbokförd i Vallentuna kommun men du önskar förskoleplats utanför kommunen, ansöker du direkt till förskolan eller till den kommun som förskolan ligger i. Om ditt barn blir erbjuden plats måste blanketten fyllas i av dig som är vårdnadshavare samt av förskolan. Blanketten skickas till barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats