Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Gymnasieelev / Anmälan om gymnasieelevs avbrutna studier

Anmälan om gymnasieelevs avbrutna studier

Enligt skollagen 15 kap. 15 § ska hemkommunen informeras om när en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats