Start / Digitala tjänster och självservice / Fritid och kultur / Registrering av ny förening i föreningsregistret

Registrering av ny förening i föreningsregistret

Som förening i Vallentuna kommun så har du möjligheten att finnas med i kommunens föreningsregister. Det är en plats att synas på för den som letar efter föreningsaktiviteter.

Om ni vill registrera er förening så går ni på vår e-tjänst Rbok. Där skapar ni först ett personligt konto och när det är gjort kan ni skapa ett föreningskonto.

För att vara synlig i föreningsregistret behöver ni uppfylla de kriterier som är beslutade i fritidsnämnden. 

Föreningen ska:

  • I huvudsak bedriva verksamhet i Vallentuna för Vallentunas invånare.
  • Ha en demokratisk struktur.
  • Senast tre månader efter varje årsmöte skicka in verksamhetsberättelse med uppgift om medlemsantalet totalt och för gruppen 7-20 år, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt undertecknat årsmötesprotokoll.
  • Tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation eller ha fått sina stadgar godkända av fritidsnämnden.
  • Ha ett registrerat post- eller bankgirokonto.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats