Elevråd

På Ormstaskolan har vi klassråd varje vecka, husråd 1-2 gånger per månad där det sitter representanter från varje klass, Matråd 1 gång per månad där det sitter en representant från varje årskurs 3-8 samt Ormstaråd 1 gång per månad där det sitter representanter från årskurs 3 – 8. En elev från årskurs 8 är sekreterare och en elev från årskurs 8 är ordförande.

Med på Ormstarådet sitter även Ormstaskolans elevskyddsombud.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats