Modersmål

Vi erbjuder modersmålsundervisning i årskurs 1–9. Elever i årskurs 1–3 får modersmålsundervisning här på skolan. För elever i årskurs 4–9 sker undervisningen i grupp på anvisad skola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats