Start / Förskola och skola / Modersmål

Modersmål, hemspråk

Barn och elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Det är rektorn på barnets/elevens förskola eller skola som tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning.

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats