Vision

På Ormstaskolan/Hagaskolan ska all personal och alla elever känna sig trygga. När eleverna känner sig trygga kan de lägga fokus på sin utbildning. Kvalitén på utbildningen ska alltid vara i centrum genom meningsfulla, utmanande, motiverande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi ska ha en arbetsmiljö där elever och personal ska känna arbetsglädje och motivation i sin vardag. Den demokratiska synen i vårt samhälle ska spegla vår verksamhet och människors olikheter ses som en tillgång.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats