Start / Servicemeddelanden / Byggarbeten Ormsta-Stensta

Byggarbeten Ormsta-Stensta

Byggarbeten utförs nu i Ormsta-Stensta som kan uppfattas som störande för kringboende under dagtid.

  • Den befintliga vägen dras om till en tillfällig väg.
  • Rondellen som ska fungera som infart till det framtida området ska börja byggas. Rondellen ska vara klar under våren 2023.
  • Ledningsarbeten längs Lindholmsvägen kommer att genomföras under hela 2023 som kommer att påverka trafiken, både för cyklister och bilar.

Entreprenaden i sin helhet ska vara klar hösten 2024.

Vi beklagar eventuella störningar som kan uppstå under arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats