Start / Servicemeddelanden / Ellevio förstärker ledningsnätet längs med Lindholmsvägen

Ellevio förstärker ledningsnätet längs med Lindholmsvägen

Ellevio kommer att genomföra förstärkningsarbeten längs Lindholmsvägens gång- och cykelbana, mellan Härjedalsvägen och Molnbyvägen. Arbetet planeras att pågå från den 22 april till den 5 juni.

Under denna period kan det förekomma viss begränsad framkomlighet på delar av gång- och cykelbanan, men den kommer hela tiden hållas öppen och farbar under arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats