Start / Servicemeddelanden / Gång- och cykelbro över Ormstaån stängs av

Gång- och cykelbro över Ormstaån stängs av

Den befintliga bron som går över Ormstaån i Björkby-Kyrkviken är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut eller renoveras. Gång- och cykelvägen kommer därför ledas om via en tillfällig väg till dess att bron kan repareras eller bytas ut.

Arbetet med den tillfälliga gång- och cykelvägen påbörjas den 28 juni. Bron kommer stängas av helt när den tillfällga passagen är färdigställd. Återöppning av ursprunglig väg kommer tidigast ske till sommaren/hösten 2024. Bron stängs av helt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats