Start / Servicemeddelanden / Grundvatten i kranen vecka 15–17

Grundvatten i kranen vecka 15–17

Under vecka 15–17 kommer Norrvatten att testköra Ulriksdals grundvattenverk som är ett av Norrvattens reservvattenverk. Detta betyder att abonnenter i Vallentuna kan komma att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Vanliga konsumenter kommer troligen inte märka någon skillnad i vattenkvalitet.

Norrvatten levererar normalt dricksvatten från Görvälnverket som använder ytvatten från Mälaren. Ulriksdals grundvattenverk använder grundvatten från Norra Stockholmsåsen. Grundvattnet har en mycket hög kvalitet, men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Hårdhetsgraden på vattnet är 14dH, jämfört med 5-6 dH för Mälarvattnet.

Ulriksdals grundvattenverk kommer att leverera vatten från 8–26 april 2024. Under perioden testkörs grundvattenverket för att säkerställa verkets funktion och hur mycket vatten grundvattenverket kan leverera. Görvälnverket kommer också att leverera vatten, vilket betyder att abonnenter i Danderyd, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Norrtälje kommer få ett "blandat" vatten. Störst andel grundvatten kommer Danderyd att få. I övriga kommuner, som berörs, kommer det vara en mycket liten andel grundvatten. Förändringen av vattnet kommer att ske med några dagars fördröjning.

Om Norrvattens grundvattenverk
Norrvatten förser närmare 700 000 personer i 14 kommuner med dricksvatten från Mälaren, som renas på Norrvattens vattenverk, Görvälnverket. Norrvatten har även sju grundvattenverk för reservvatten. Grundvattenverken tar vatten från grundvattentäkterna i Stockholmsåsen samt Lohäradsåsen i Norrtälje. Om det skulle uppstå några problem vid Görvälnverket, eller vid planerade arbeten, kan Norrvatten leverera vatten från grundvattenverken.

Vid frågor kontakta Roslagsvatten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats