Start / Servicemeddelanden / Vägarbete på Lindholmsvägen

Vägarbete på Lindholmsvägen

Det pågår en tillfällig begränsad framkomlighet i norrgående riktning på Lindholmsvägen (väg 950), strax efter Molnbyvägen, till och med den 30 juni 2024. Det är Trafikverket som ska återställa vägen. 

Hastigheten är begränsad till 30 kilometer i timmen. Trafikvakter styr trafiken förbi arbetsplatsen.

Återställning kommer också att ske på båda sidor av gång- och cykelbanan, i anslutning till vägarbetet.

Du hittar mer information genom att klicka på rubriken "Trafikverket" nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats