Start / Servicemeddelanden / Vattenarbete på Högdalavägen under 2024

Vattenarbete på Högdalavägen under 2024

VA-arbetena kommer att genomföras längs hela Högdalavägen och kommer att pågå fram till slutet av september. Under denna tid kommer ett körfält att tas i anspråk för att möjliggöra arbetet. Detta kommer att genomföras etappvis med stort fokus på att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats