Anmälan inkomstuppgift

För att du ska betala rätt avgift för ditt barns omsorg i förskola, familjedaghem samt fritidshem måste din inkomstuppgift vara korrekt. Du som har en omsorgsplats för ditt barn är skyldig att lämna inkomstuppgift för både dig själv och eventuell maka, make eller sambo, det vill säga hushållets totala bruttoinkomst. Vid förändring av hushållets inkomst ska du anmäla detta snarast.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats