Uppsägning av plats i förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds från det att ditt barn är ett år till och med vårterminen det år ditt barn fyller sex år. Här kan du säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats