Ansökan förskoleklass

Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk för barn som fyller sex år under kalenderåret. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Observera att ansökan till förskoleklass sker i januari varje år. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats