Förskoleklass

Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk för barn som fyller sex år under kalenderåret. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.


Vallentuna kommun organiserar förskoleklass mellan kl. 08.00-14.00 under läsårets skoldagar. 

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats