Ansökan om utökad omsorgstid

Efter en bedömning kan barnet eller eleven få en utökad vistelsetid i förskola, den pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats