Ansökan om skolskjuts

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts gäller inte för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), fritidshem eller gymnasieskola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats