Skolskjuts

I Vallentuna har du som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola rätt till skolskjuts, så länge skolan ligger inom kommunens gränser. Skolskjutsen innebär främst att du får ett SL-kort som du sedan åker med i ordinarie kollektivtrafik. Läs längre ner på sidan om kortets giltighetsperiod.

Har du särskilda behov går det att ansöka om särskild anordnad skolskjuts. Läs mer om det längre ner på sidan.

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

 

För dig som går i förskoleklass och grundskola

Du som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få skolskjuts, främst i form av SL-kort (läsårskort). SL-kort beviljas inte till skola utanför kommunen.

Gång- eller cykelavståndet mellan hem och skola ska vara minst:

  • 3 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-6
  • 5 km för elev i årskurs 7-9

Skolskjuts med SL-kort

Skolskjuts med SL-kort kan efter en individuell bedömning beviljas oavsett val av skola inom kommunen. Beviljad skolskjuts innebär att eleven får ett SL-kort (läsårskort) att åka med i ordinarie kollektivtrafik.

Särskilt anordnad skolskjuts med taxi

Särskilt anordnad skolskjuts med taxi kan efter en individuell bedömning beviljas om du går i den skola där kommunen placerat dig. För dig som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dig föreligger normalt ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Växelvis boende

Om du har växelvis boende anses du ha två likvärdiga hem och rätten till skolskjuts prövas till båda adresserna.

Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten. 

Ansökan

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om du flyttar eller byter skola.

För dig som går i gymnasieskola

Du som går i gymnasieskola och är folkbokförd i Vallentuna kommun får elevresor (dagliga resor mellan bostad och skola), i form av SL-kort. Det är din gymnasieskola som delar ut SL-korten. Ingen ansökan behöver göras till barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun.

Taxi beviljas inte till dig som går i gymnasieskola.

För dig som går i gymnasiesärskola

Du som går i gymnasiesärskola kan få skolskjuts i form av SL-kort eller taxi.

Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten.

Ansökan

Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår eller när förutsättningarna förändras, till exempel om du flyttar eller byter skola.

För dig som är i behov av särskilt stöd

För dig som har en funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet görs en särskild bedömning enligt riktlinjer för skolskjuts. Behovet och vilken typ av skolskjuts som behövs bedöms årligen med hänsyn till din funktionsnedsättning, ålder och utveckling.

Läsårskort hos SL

SL-kortet delas ut från det datum som står på beslutet från Vallentuna kommuns kontakcenter. Kontaktcentrets öppettider hittar du på den här sidan. Kortet gäller helgfri måndag-fredag kl. 04.30-19.00 under hela skolans läsår. Den som vill kan hos SL köpa till en fritidsbiljett, som laddas på samma kort och gäller övrig tid.

Borttappat eller stulet SL-kort (läsårskort)

Med ett registrerat SL-kort ingår förlustgaranti. Förlustgarantin omfattar både själva SL-kortet och innehållet på kortet. Förlustgarantin gäller bara om kortet är registrerat på Mitt SL. Det går inte att registrera kortet i efterhand för att få garantin. Det är SL som spärrar kortet och skickar ett nytt kort till den adress som uppges vid registreringen.

Självservice

Här kan du ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst eller blankett. För snabbare handläggning rekommenderar vi att göra ansökan via e-tjänsten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats