Uppsägning av plats i fritidshem

Ditt barn har möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under loven. Fritidshem erbjuds från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller sex år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 13 år. Här kan du säga upp plats i fritidshem.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats