Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Gymnasieelev / Ansökan om förlängda studier i gymnasiet

Ansökan om förlängda studier i gymnasiet

Elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program och är folkbokförda i Vallentuna kommun kan ha rätt till förlängda studier för att nå fullständiga betyg. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats