Start / Förskola och skola / Gymnasium / Ansökan om förlängda studier

Ansökan om förlängda studier

Elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program och är folkbokförda i Vallentuna kommun kan ha rätt till förlängda studier för att nå fullständiga betyg. Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därför skrivs in på ett nationellt program berörs inte.


De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomföras på tre läsår (skollagen 16 kap. 15 §). Huvudmannen får besluta att utbildningen fördelas på längre tid än tre läsår. En gymnasieskola behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev, om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven (skollagen 15 kap. 54 § och 17 kap. 34 §).

Ersättningsmodellen innebär att skolor måste komma in med underlag till utbildningschefen innan de beviljas ersättning för elev som skrivs in på förlängda studier i gymnasieskolan.
Innan en skola beviljas ersättning för en elev ska skolan skicka in:

  • Elevens studieplan och beskrivning av varför eleven inte avslutat studierna på tre år samt vilka kurser/kursmoment som saknas för fullständigt betyg.
  • Plan för förlängda studier som beskriver vad skolan ska göra för att eleven ska nå fullständiga betyg under de förlängda studierna.

Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning. Utbildningschefen tar beslut om finansiering av förlängda studier. Om en skola beviljas ersättning för förlängda studier bestäms ersättningen efter den länsgemensamma prislistan och bygger på hur många månaders studier de kvarvarande kurserna motsvarar i poäng.

Avtal skrivs mellan kommunen och skolan om ersättning och om hur lång tid de förlängda studierna väntas ta.

Självservice

Här hittar du blankett för att ansöka om förlängda studier.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats