Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Gymnasieelev / Ansökan om skolskjuts för elev i gymnasiesärskola

Ansökan om skolskjuts för elev i gymnasiesärskola

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats